Jazyky

Čeština

Velikost textu

14. červen 2013

Možnosti úhrad záloh za vodné a stočné

 

imagesCA03ZMSZ.jpg

Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s.

Brněnská 410/13, 682 01 Vyškov             

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1170

IČ: 49454587; DIČ: CZ49454587

E -mail: info@vakvyskov.cz

Telefon: 517 324 930

 

 

PLATÍTE ZÁLOHY?  FAKTURA VÁS NEZASKOČÍ

Od roku 2010 zahájila naše společnost fakturaci poskytovaných služeb odběratelům, tj. vodného a stočného, z nového informačního systému, což jste mohli zaznamenat na vzhledu obdržené faktury.

 

Úhrada faktury

Obdrženou fakturu lze uhradit přiloženou složenkou na jakékoliv pobočce České pošty nebo je pochopitelně možné údaje uvedené na faktuře použít pro bezhotovostní úhradu v internetovém nebo mobilním bankovnictví. Platba faktury za vodu se nemusí stát „noční můrou“, která zatíží domácí rozpočet dvakrát do roka. Je možné tyto dopady zmírnit využitím možnosti platit zálohy.

 

Zálohy převodem z účtu i SIPO

Před rokem bylo možné provádět úhradu záloh pouze prostřednictvím trvalého příkazu z Vašeho běžného účtu. Na základě jeho zřízení jste měsíčně zasílali zvolenou částku, která byla při fakturaci započtena na úhradu faktury. Již celý rok je možné platit zálohy na vodné a stočné i prostřednictvím SIPO. Nutno zdůraznit, že tento způsob placení záloh byl odběrateli v minulosti požadován a naše společnost na tyto podněty jeho zavedením zareagovala. V současné době je tato nová možnost placení záloh odběrateli hojně využívána.

Máte-li i vy zájem o tento způsob úhrady, kontaktujte, prosím Vás, zaměstnance našeho zákaznického centra nejlépe na e-mailu info@vakvyskov.cz nebo písemně s uvedením Vašeho spojovacího čísla SIPO, odběrným místem (adresou nemovitosti), ke kterému se budou zálohy vztahovat a číslem Vašeho běžného účtu, na který bude po provedené fakturaci a v případě vzniku přeplatku, tento vrácen. Bez uvedení čísla účtu pro vrácení přeplatku nemůže být Dohoda o úhradě záloh na vodné a stočné prostřednictvím SIPO (dále jen Dohoda) uzavřena. Pro zjednodušení jsme si dovolili připravit formulář žádosti o zálohy, který naleznete na našich internetových stánkách www.vakvyskov.cz. Tento stačí vyplnit, podepsat a zaslat na e-mail info@vakvyskov.cz nebo poštou.

Na základě sdělení výše uvedených údajů Vám bude zaslána Dohoda ve dvou vyhotoveních. Po jejím podpisu nám jedno vyhotovení vraťte zpět na naši adresu. Dohodu je možné donést i osobně na Zákaznické centrum naší společnosti, a to v pondělí až čtvrtek od 6.30 do 16.00 hod., v pátek od 6.30 do 14.30 hod.

 

Fakturace se zálohami

Na základě provedeného odečtu vodoměru dochází k fakturaci spotřeb na odběrném místě, které probíhá zpravidla v šestiměsíčním cyklu se zahrnutím uhrazených a na náš účet do okamžiku fakturace přijatých záloh. V případě vzniku nedoplatku je tento splatný ve lhůtě 14 dnů. V případě vzniku přeplatku ve výši do 100 Kč je přeplatek ponechán na úhradu spotřeby v dalším období. Pokud je přeplatek vyšší než 100 Kč, je vrácen na účet, ze kterého jsou hrazeny zálohy, příp. který bude uveden v dohodě o platbě záloh SIPO, ve lhůtě splatnosti faktury.

 

Elektronická fakturace

Na základě opakujících se připomínek odběratelů, že jim nebyla doručena faktura, si dovolujeme připomenout i možnost zasílání faktur v elektronické podobě. Zajistíte si tak doručení faktury v řádu minut po jejím vystavení do Vaší e-mailové schránky u všech Vámi vlastněných odběrných míst. Vyhnete se tak problémům s nedoručením faktury a případným vznikem dluhu vůči vodárenské společnosti.

Elektronickou fakturaci je možné zřídit na jednom formuláři společně se zálohami, který najdete na našich internetových stránkách, příp. zavolejte na telefon 517 324 930 a rádi Vám jej zašleme na Váš e-mail. Je třeba si uvědomit, že při vyslovení souhlasu odběratele se zasílám elektronické faktury, již nebude zasílána papírová podoba faktury poštou.

Co říci závěrem? V činnosti a snaze o vyšší kvalitu služeb pro zákazníky společnost nepolevuje – v letošním roce připravujeme doplnění faktury o tzv. QR kód, který je možné využít k velice rychlému a zejména bezchybnému přenosu platebních údajů z obdržené faktury do mobilního bankovnictví.

 

Zákaznické centrum společnosti je Vám k dispozici v sídle společnosti na Brněnské ulici ve Vyškově v pondělí až čtvrtek od 6,30 do 16,00 hod., v pátek od 6,30 do 14,30 hod., na e‑mailu info@vakvyskov.cz nebo na telefonu 517 324 930. Navštivte webové stránky www.vakvyskov.cz, kde naleznete potřebné informace a formuláře.

 

 

Ivana Dvořáková

vedoucí zákaznického centra

 

Ing. Zdeněk Procházka, LL.M.

ekonomický náměstek

OBECNÍ POPLATKY 2018

Obecní poplatky za komunální odpad se vybírají pro rok 2018 od 1.2.2018 do 30.4.2018. Částka je 600,- Kč osoba, 200,- Kč pes. Občanům zapojeným do systému třídění odpadu (moje odpadky.cz) bude poskytnuta sleva. Výše slevy je individuální, její hodnotu Vám sdělíme osobě na obecním úřadě, telefonicky popř. mailem : lenka.zezulakova@seznam.cz. Zaplatit za poplatky můžete hotově, nebo pohodlně převodem na náš účet č. : 5327731/0100. Variabilní symbol je číslo domu.

MOJE ODPADKY

Upozornění : Zaměstnanci obce při svážení tříděného odpadu berou pouze tříděný odpad v průhledných igelitových pytlích. Tyto pytle si můžete zdarma vyzvednout na obecním úřadu. 

Termíny svozu pytlů r.2018:  2.2.2018   16.2.2018   2.3.2018   16.3.2018   29.3.2018   13.4.2018   27.4.2018   11.5.2018   25.5.2018   8.6.2018   22.6.2018   6.7.2018   20.7.2018  3.8.2018   17.8.2018   31.8.2018   14.9.2018   28.9.2018   12.10.2018   26.10.2018   9.11.2018   23.11.2018   7.12.2018   21.12.2018.

     banner_mojeodpadky.png  www.mojeodpadky.cz

SVOZY POPELNIC V ROCE 2018

 TERMÍNY SVOZU POPELNIC SE SMĚSNÝM ODPADEM PRO ROK 2018:

5.2.2018    5.3.2018   31.3.2018   30.4.2018   28.5.2018   25.6.2018   23.7.2018

20.8.2018       17.9.2018    15.10.2018    12.11.2018    10.12.2018

INFORMACE OBČANŮM

Zastupitelstvo obce schválilo od května novou otevírací dobu sběrného dvora. Od května bude sběrný dvůr otevřen:

Středa - 14.00 - 18.00 hodin       Sobota 8.00 - 14.00 hodin

 

Kontakt

Obec Bošovice
Náves 291 
683 54 Bošovice

tel.: 544 240 005

mobil: 774 552 201 

datová schránka: fc2bpia 

email: oubosovice@politavi.cz

bankovní spojení - KB:                         5327731/0100

IČ: 00291650

DIČ: CZ00291650


 

Úřední hodiny

 

Pondělí:   8:00-12:00    13:00-17:00
Úterý: 8:00-12:00  
Středa: 8:00-12:00 13:00-18:00
Čtvrtek: 8:00-12:00  
Pátek: 8:00-12:00  

 

 

Mikroregion Ždánický les a Politaví pro Vás připravil celou řadu zajímavých výletů a tras na místa do přírody i za turistickými atraktivitami. Na výlety pro rodiny s dětmi, cyklisty, pěší turisty, páry, organizace i skupiny přátel se můžete podívat zde:

Mikroregion Ždánický les a Politaví pro Vás připravil celou řadu zajímavých výletů a tras na místa do přírody i za turistickými atraktivitami. Na výlety pro rodiny s dětmi, cyklisty, pěší turisty, páry, organizace i skupiny přátel se můžete podívat zde: http://www.politavi.cz/

Mikroregion Ždánický les a Politaví najdete také na facebooku  https://www.facebook.com/politavi, nebo stačí na Facebooku zadat do vyhledávání Ždánický les a Politaví

 

Čas poslední aktualizace: 21.05.2018 v 09:40       Oficiální stránky Bošovice © 2011       webdesign: Origine