Kalendář akcí

Noc kostelů a Muzejní noc

24. 5. 2019 –

Kostel sv. Stanislava, Bošovice 

19:00–20:00 Posvátné písně 

V podání Ženáčů z Bošovic a místních dětí zazní výběr z nejstarší 
sbírky moravských 
lidových písní, sesbíraných v 19. století knězem Františkem Sušilem. 

20:00–21:10 Prohlídka kostela, varhan a věže 

Návštěvníci budou mít také možnost zapálit svíčku za své blízké zemřelé 
nebo vložit prosbu do košíčku. 
Tyto prosby budou předloženy ve mši svaté v neděli. 
Děti při vstupu do kostela obdrží hrací kartu s různými úkoly, po 
vyplnění dostanou odměnu. 

21:30–22:30 Ztišení 

Možnost ztišení ve ztemnělém chrámu s pasážemi z Bible doplněné 
meditativní hudbou 

20:00–22:00 zpřístupněno Muzeum na faře 

Zpět na seznam akcí

Kam dál?

ŽIVOT V OBCI