Úřad on-line

Obecní úřad on-line

Vážení spoluobčané

nabízíme službu pro Vás, kdy je možno on-line prostřednictvím e-mailu se dotázat na informace ohledně např. kanalizace,obecních poplatků, pronájmy hrobů, pronájmy kompostérů apod.

Kontaktujte prosím přes : lenka.zezulakova@seznam.cz  

Lenka Zezuláková,administrativní pracovnice Obecního úřadu Bošovice.