Aktuality

Zveřejněno 11. 12. 2012

Veřejné zasedání ZO

Proběhne: 17. 12. 2012 18:30

 

starosta obce Bošovice Vás zve na

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BOŠOVICE

Kulturní dům Bošovice

Pondělí  17. 12. 2012, začátek 18:30 hodin

 

Program:

 1. Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatele zápisu
 2. Návrh programu dnešního zasedání ZO
 3. Zpráva o činnosti od posledního ZO
 4. Čerpání rozpočtu obce za rok 2012
 5. Stavební činnost v roce 2012 a výhled do roku 2013
 6. Výstavba ČOV a kanalizace
 7. Návrh smlouvy s VaK a.s. Vyškov, kontroly domovních přípojek
 8. Plán kulturních akcí v roce 2013, příspěvky organizacím
 9. Převod kabelové televize na jiného provozovatele
 10. Návrh rozpočtu obce na rok 2013
 11. Diskuze, různé
 12. Závěr

 

Jménem zastupitelstva obce Bošovice Vás zve

                                                                                     Jaroslav Šimandl

                                                                                        starosta obce

Zpět na seznam aktualit

Kam dál?

ÚŘAD