Výbory a komise

Finanční výbor

Předseda finančního výboru                                                              Jiří Šimandl

Člen finančního výboru                                                                       Ing. Kateřina Křivanová

Člen finančního výboru                                                                       Michal Darmovzal 

Kontrolní výbor

Předseda kontrolního výboru                                                               

Členka kontrolního výboru                                                                   Libuše Mesárošová

Člen kontrolního výboru                                                                       Milada Ziemniková

Kam dál?

SAMOSPRÁVA