Sběrný dvůr

 Sběrný dvůr odpadů v obci Bošovice

 

SVOZ ODPADŮ PRO ROK 2023 : Svoz odpadů r. 2023 [PDF 142.61 kB]

 Od roku 2006 funguje v naší obci sběrný dvůr odpadů : Bošovice, Lipová č.p. 80.

Otevřením Sběrného dvoru v naší obci se řeší problém občanů,kteří se chtějí chovat

šetrně k životnímu prostředí a mnohdy nevědí, kam s věcmi, které dosloužily,nebo kam

dát odpad, který nepatří do směsného komunálního odpadu.Současně se snaží i občany

ekologicky vychovávat,předcházet vzniku tzv. černých skládek a tím chránit i naše životní prostředí.

Sběrné středisko odpadů provozuje obec Bošovice ve spolupráci s firmou SITA CZ a.s.

 

Ve sběrném středisku mohou občané,kteří hradí v naší obci místní poplatek za provoz

systému shromažďování,sběru,přepravy,třídění a využívání komunálních odpadů, bezplatně

odkládat vybrané druhy odpadů :

 

Objemný odpad  -  nábytek,zařízení domácností

Elektrošrot -  pračky,televize,rádia,sporáky,počítače, videa, ledničky, atd.

Kovový odpad 

Dřevěný odpad

Textilní odpad

Odpad z údržby zeleně

Papír – kartony, noviny,časopisy, atd.

Sklo,plasty, balící fólie,polystyreny, pneumatiky,atd

Nebezpečné složky komunál.odpadu – např. staré chladící zařízení, barvy,oleje, atd.

Stavební odpad - max. 50 kg.za měsíc na byt. jednotku

 

Otevírací doba SD :         

středa od 14,00 hod. do 17,00 hod. - pozn. v letním období je otevřen do 18.00 hodin

sobota od  8,00 hod. do  14,00 hod. 

 

Sběrné středisko je vybaveno EKO skladem nebezpečných odpadů,kontejnery na baterie

a zářivky,kovovými nádobami na tekuté nebezpečné kapaliny atd.

Ve středisku je umístěno 12 ks velkokapacitních kontejnerů.

 

Označení kontejnerů ve sběrném středisku odpadů

 

Komodita :

Počet :

Typ kontejneru :

Směsný stavební odpad

3

s pevnými bočnicemi – 9 m3

Pneumatiky

1

s pevnými bočnicemi – 9 m

Sklo

1

uzavřený – 6,2 m3

Textilní materiály

1

uzavřený – 6,2 m3

Polystyren

1

s pevnými bočnicemi – 9 m3

Ostatní plasty

2

s pevnými bočnicemi – 9 m3

Papír

1

síťový s pevnými bočnicemi –9m3

Železo

1

s pevnými bočnicemi 12 m3

Rezerva

1

s pevnými bočnicemi 9 m3

Kam dál?

INFORMACE