Zastupitelstvo

Zastupitelstvo obce 2022 - 2026

      Kontakt Pracovní komise
1 Ing.František Novotný starosta

+420 776 643 172

starosta.bosovice@politavi.cz

Veřejného pořádku

Školská

Životního prostředí

Redakce Bošovského zpravodaje

Mimořádných událostí

Krizový štáb

2 Aleš Matyáš místostarosta

+420 725 741 826

mistostarosta.bosovice@politavi.cz

Likvidační

Mimořádných událostí

Krizový štáb

3 Jiří Šimandl Finanční výbor - předseda  

Kulturní

Sociální a zdravotní

Mimořádných událostí

Krizový štáb

4 Ing. Kateřina Křivanová Finanční výbor  

Stavební a dopravy

Krizový štáb

5 Michal Darmovzal Finanční výbor  

Redakce Bošovského zpravodaje

Kulturní

6 Libuše Mesárošová Kontrolní výbor  

Sociální a zdravotní

7 Milada Ziemnioková Kontrolní výbor  

Sociální a zdravotní

SPOZ

8 Jan Arnošt Kontrolní výbor  

Školská

Životního prostředí

Webové stránky obce, FB, informování občanů

9 Mgr. Vladimír Maňas,Ph.D.    

Kulturní

Webové stránky obce, FB, informování občanů

Životního prostředí

10

 

František Valík    

Veřejného pořádku

Životního prostředí

Mimořádných událostí

11 Jiří Volša    

Veřejného pořádku

Stavební a dopravy

Likvidační

 

OSTATNÍ ČLENOVÉ PRACOVNÍCH KOMISÍ:

Kulturní: Jindřiška Novotná

Stavební a dopravy: Petr Slezák

Životního prostředí: Ondřej Pospíšil

Redakce Bošovského zpravodaje: Aneta Hradská - redaktor, Mgr. Jitka Hrnčířová, Mgr. Zuzana Valíková

SPOZ: Romana Kozáková, Ludmila Königová, Marta Hradská, Marie Figránová, Silvie Hlaváčková, Milena Hamalová, Marta Vilišová

Webové stránky obce, FB, informování občanů - Ing. Daniel Joch

Zastupitelstvo obce r. 2018-2022

    starosta-místostarosta Výbor finanční a kontrolní Komise
1 Darmovzal Michal   Finanční

Veřejného pořádku,

Sportovní a mládeže

Kulturní a školská

2 Darmovzalová Eva    

Kulturní a školská

SPOZ

Sociální a zdravotní

3 Filla Michal     Životní prostředí
4 Hradský Martin   Finanční - předseda

Povodňová komise

Krizový štáb

Sportovní a mládeže

5 Hrnčířová Jitka   Kontrolní

Redakce Bošovského zpravodaje

Kulturní a školská

6 Chalupová Šárka             tel.725 803 814 Místostarostka  

Kulturní a školská

SPOZ

Likvidační

7 Matyáš Aleš Starosta  

Povodňová komise

Krizový štáb

Sportovní a mládeže

8 Mesárošová Libuše    

Sociální a zdravotní

Likvidační

9 Slezák Petr   Kontrolní - předseda

Stavební a doprava

Webové stránky obce

10

 

Volša Jiří   Kontrolní

Stavební a doprava

Veřejného pořádku

11 Volša Lukáš   Finanční

Redakce Bošovského zpravodaje

 

 

Další členové komisí : 

Stanislav Slezák - stavební a doprava

Milan Doležal - stavební a doprava, veřejného pořádku

Dušan Tauvinkl - životní prostředí

Bohumír Fajt - povodňová komise, krizový štáb

Jiří Šimandl - povodňová komise, krizový štáb

 

Zastupitelstvo obce Bošovice má 11členů. 

Kam dál?

SAMOSPRÁVA