Vyhlášky

VYHLÁŠKY

veřejné vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva naleznete mimo jiné na úřední desce obecního úřadu

změnová OZV č. 1-2021 (1) [PDF 136.42 kB]

OZV 2-2020 poplatek za odpady [PDF 210.71 kB] - vyhláška o místním poplatku za odpady na r.2021

čestné prohlášení o pobytu mimo obec [DOCX 15.18 kB] - příloha k vyhlášce č.OZV 2/2020

čestné prohlášení o pobytu v zahraničí [DOCX 14.99 kB] - příloha k vyhlášce č.OZV 2/2020

Směrnice MESOH 2020 Bošovice [PDF 174.08 kB] - příloha k vyhlášce č.OZV 2/2020

Příloha č. 1 ke Směrnici MESOH 2020 Bošovice [DOCX 44.29 kB] - - příloha k vyhlášce č.OZV 2/2020

Příloha č. 2 ke Směrnici MESOH 2020 Bošovice [DOCX 50.79 kB] - příloha k vyhlášce č.OZV 2/2020

Příloha. č 3 a 4 ke Směrnici MESOH 2020 Bošovice [PDF 185.24 kB] - příloha k vyhlášce č.OZV 2/2020

Příloha č. 5 ke Směrnici MESOH 2020 Bošovice [PDF 522.26 kB] - příloha k vyhlášce č.OZV 2/2020

Příloha č. 6 ke Směrnici MESOH 2020 [PDF 122.17 kB] - příloha k vyhlášce č.OZV 2/2020

ceník služeb r.2021 Obec Bošovice [PDF 253.71 kB] 

OZV 1-2020 poplatek ze psů [PDF 141.58 kB]

OZV o poplatku Bošovice 2020 [PDF 210.63 kB]

ceník služeb obec Bošovice na rok 2020 [PDF 248.28 kB]

OZV 1-2018 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu(1) (PDF 353.95 kB)

Příloha č. 1 k směrnici MESOH Bošovice (PDF 371.36 kB)

Příloha č. 2 k směrnici MESOH Bošovice (PDF 565.5 kB)

Příloha č. 3 k směrnici MESOH Bošovice (DOC 30 kB)

Příloha č. 4,5,6 a 9,10 k směrnici MESOH Bošovice (PDF 672.39 kB)

Příloha č. 7 k směrnici MESOH Bošovice (PDF 776.29 kB)

Příloha č. 8 k směrnici MESOH Bošovice (PDF 199.2 kB)

OZV 03.2017 (PDF 584.94 kB)

obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů

Směrnice ohledně třídění odpadů:

Směrnice PZNsO Bošovice 2016 (PDF 444.8 kB)

Příloha č. 1 k směrnici PZNsO Bošovice (PDF 363.87 kB)

Příloha č. 2 k směrnici PZNsO Bošovice (PDF 373.6 kB)

Příloha č. 3 k směrnici PZNsO Bošovice (PDF 188.68 kB)

Příloha č. 4,5 a 6 k směrnici PZNsO Bošovice (PDF 415.14 kB)

Příloha č. 7 k směrnici PZNsO Bošovice (PDF 698.76 kB)

Příloha č. 8 k směrnici PZNsO Bošovice (PDF 268.96 kB)

 

 

2-2017 školské obvody (PDF 271.84 kB)

1-2017 poplatek ze psů (PDF 316.28 kB) 

OZV 4-2016 noční klid (PDF 194.65 kB)

obecně závazná vyhláška ohledně  nočního klidu v obci

odpady,poplatky 2016 (PDF 243.73 kB)

sazebník poplatků za sběr, přepravu a likvidaci odpadu, další obecní poplatky - pes, pronájmy, správní řízení, hrobové místa, kopírování, ost.služby

č.3-2016 (PDF 340.35 kB)

obecně závazná vyhláška OZV 3/2016, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na volném prostranství

požární řád (PDF 2.56 MB)

řád veřejného pohřebiště Bošovice (PDF 1.54 MB)

řád veřejného pohřebiště Bošovice

 Obecně závazná vyhláška č.1 roku 2016,kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č.1 rok 2015 - Řád veřejného pohřebiště v obci Bošovice (PDF 215.15 kB)

řád veřejného pohřebiště v obci Bošovice

Obecně závazná vyhláška č.2 rok 2016, kterou se mění a doplňuje vyhláška č.3 z roku 2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů (PDF 571.12 kB)

Obecně závazná vyhláška č. 2/2016, kterou se mění a doplňuje vyhláška č.3/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů 

Bošovice OZV 3-2015 (PDF 80.71 kB) 

Obecně závazná vyhláška č.3/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

obecná vyhláška na pohyb psů 2015 (PDF 739.05 kB) č.2/2015 

 

 OZV č. 1/2014 (PDF 370.28 kB)

 Obecně závazná vyhláška č. 1/2014 O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů - účinnost od 1.1.2015

 

Tržní řád (PDF 90.5 kB)

Nařízení obce č. 2/2013, kterým se vydává tržní řád - účinnost od 1.9.2013:

 

OZV č. 1/2012 (PDF 100.06 kB)

Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů - účinnost od 1.1.2013:

odpady,poplatky 2016 (PDF 243.73 kB)

 

Kam dál?

ÚŘAD