Aktuality

Zveřejněno 21. 1. 2013

Nově otevřené Centrum denních služeb Slavkov u Brna

 

logo Charity.jpg

 

Oblastní charita Hodonín provozuje ve Slavkově u Brna Centrum denních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením (od 27 let věku), kteří vzhledem ke svému věku nebo zdravotnímu stavu ztrácí svoji soběstačnost. Takové osoby nemohou být samy doma a jsou odkázány na pomoc někoho druhého. Centrum denních služeb se snaží takovým rodinám pomoci v tom, aby jejich blízký mohl co nejdéle zůstat doma ve svém přirozeném prostředí a nemusel se stěhovat do domova, ústavu, LDN či podobného zařízení. A zároveň, aby osoba pečující měla dostatek času sama na sebe, na svoje zaměstnání, povinnosti, domácnost, koníčky, rodinu.

Ke každému uživateli je přistupováno individuálně, což umožňuje prožít jejich čas s pocitem potřebnosti, podporuje to setkávání s dalšími lidmi, kteří jsou v obdobné situaci. Centrum nabízí pomoc při osobní hygieně, poskytnutí stravy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti (canisterapie, muzikoterapie, výroba drobných předmětů, cvičení  těla, jemné motoriky, paměti apod.).

Každý uživatel si může vybrat, zda bude docházet pětkrát týdně na osm hodin denně, jednou týdně na pár hodin nebo úplně jinak. Centrum svým uživatelům také nabízí svozové auto – pokud je potřeba, je možné uživatele vyzvednout u něj doma, pomoci připravit jej na cestu a později ho zase domů vrátit, doprovodit ho na nákup, k lékaři a podobně.

Centrum denních služeb sídlí v přízemí městské budovy Domu s pečovatelskou službou, Polní 1444 a přístup do něj je zcela bezbariérový.

V případě zájmu o tuto službu je možné domluvit se na individuální prohlídce prostor Centra a před uzavřením smlouvy o poskytování služeb nabízíme jednu až tři návštěvy zdarma, aby si zájemci mohli nezávazně vyzkoušet, zda by jim tato služba vyhovovala.

Vedoucí Centra denních služeb Slavkov u Brna je možné kontaktovat telefonicky na čísle 734 435 125 nebo emailem na cds.slavkov@charita.cz. Více informací na www.hodonin.charita.cz.

Přejeme si, aby každý člověk mohl prožívat svoje dny s pocitem naplnění a aby se i přes těžkosti, které mu způsobuje jeho věk či zdravotní stav, mohl na něco těšit.

 

Mgr. Kateřina Rožnovská, DiS.

(vedoucí – sociální pracovnice)

 

 

 

Zpět na seznam aktualit

Kam dál?

ÚŘAD