Aktuality

Zveřejněno 22. 2. 2013

Rozšířené úřední hodiny pro podání přiznání k dani z příjmů a výjezdy do obcí

 

Rozšířené úřední hodiny pro podání přiznání k dani z příjmů

 

Všichni, kteří jsou povinni podat daňové přiznání k dani z příjmů za rok 2012 nejpozději do 2. dubna letošního roku a rozhodnou se odevzdat daňové přiznání osobně na finančním úřadě či na některém z jeho územních pracovišť, mohou jako každoročně využít rozšířené úřední hodiny všech územních pracovišť Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj (dřívější finanční úřady) na území jihomoravského kraje.

 

Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

Pátek

25.03.2013

26.03.2013

27.03.2013

28.03.2013

29.03.2013

8:00 – 18:00

8:00 – 18:00

8:00 – 18:00

8:00 – 18:00

8:00 – 18:00

 

Sobota **

Úterý

30.03.2013

02.04.2013

8:00 – 12:00

8:00 – 18:00

 

** Sobotní úřední hodiny platí pouze pro ÚzP v Blansku, v Břeclavi, v Hodoníně, ve Vyškově, ve Znojmě, pro ÚzP Brno I, Brno II, Brno III, Brno IV, Brno-venkov a pro podatelnu FÚ (nám. Svobody 4, Brno).

 

Daňové přiznání k dani z příjmů se podává místně příslušnému správci daně, tedy územnímu pracovišti finančního úřadu dle adresy trvalého pobytu fyzické osoby či sídla právnické osoby.

Nejjednodušším způsobem, jak podat přiznání a vyhnout se případnému čekání a frontám na podatelnách územních pracovišť, je vyplnění a odeslání přiznání na internetové adrese www.daneelektronicky.cz, kde lze využít podrobného průvodce vyplněním daňového přiznání.

V případě, kdy poplatníkovi zpracovává a podává přiznání daňový poradce, je termínem pro podání přiznání 1. červenec 2013, avšak plná moc udělená poradci musí být finančnímu úřadu doručena nejpozději 2. dubna 2013!

V termínu pro podání přiznání je poplatník povinen daň finančnímu úřadu také zaplatit. Daň lze finančnímu úřadu uhradit:

a) hotově

Na pokladně kteréhokoliv územního pracoviště, a to nejpozději v den splatnosti daňové povinnosti.

b) prostřednictvím poštovní poukázky typu A

Poplatník může k zaplacení použít poštovní poukázku, kterou obdrží na České poště, s. p. Je důležité dobře vyplnit údaje na poukázce, aby platba byla finančnímu úřadu doručena a byla bez problémů identifikována. Předčíslí bankovního účtu určuje druh daně, matriková část jednoznačně určuje finanční úřad. Částka musí být na účet finančního úřadu připsána nejpozději v den splatnosti daňové povinnosti.

PŘÍKLAD: Pan Novák, fyzická osoba s místem pobytu na území Jihomoravského kraje, hradící za sebe daň z příjmů fyzických osob podávajících přiznání, zašle příslušnou částku na bankovní účet Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj (kam rovněž podává daňové přiznání) ve tvaru 721-77628621/0710, jako variabilní symbol uvede své celé rodné číslo, konstantní symbol 1149.

c) bezhotovostním převodem

Předčíslí bankovního účtu určuje druh daně, matriková část jednoznačně určuje finanční úřad. Částka musí být na účet finančního úřadu připsána nejpozději v den splatnosti daňové povinnosti.

PŘÍKLAD: Pan Novák, fyzická osoba s místem pobytu na území Jihomoravského kraje, hradící za sebe daň z příjmů fyzických osob podávajících přiznání, zašle příslušnou částku na bankovní účet Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj (kam rovněž podává daňové přiznání) ve tvaru 721-77628621/0710, jako variabilní symbol uvede své celé rodné číslo, konstantní symbol 1148.

 

Kompletní informace ke způsobům placení daně naleznete na internetových stránkách Finanční správywww.financnisprava.cz v sekci Placení daní.

 

Informace o plánovaných výjezdech do obcí kraje pro výběr daňového přiznání v roce 2013 najdete v příloze: příloha 1 (DOC 45.5 kB)

Zpět na seznam aktualit

Kam dál?

ÚŘAD