Aktuality

Zveřejněno 14. 6. 2013

Možnosti úhrad záloh za vodné a stočné

 

imagesCA03ZMSZ.jpg

Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s.

Brněnská 410/13, 682 01 Vyškov             

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1170

IČ: 49454587; DIČ: CZ49454587

E -mail: info@vakvyskov.cz

Telefon: 517 324 930

 

 

PLATÍTE ZÁLOHY?  FAKTURA VÁS NEZASKOČÍ

Od roku 2010 zahájila naše společnost fakturaci poskytovaných služeb odběratelům, tj. vodného a stočného, z nového informačního systému, což jste mohli zaznamenat na vzhledu obdržené faktury.

 

Úhrada faktury

Obdrženou fakturu lze uhradit přiloženou složenkou na jakékoliv pobočce České pošty nebo je pochopitelně možné údaje uvedené na faktuře použít pro bezhotovostní úhradu v internetovém nebo mobilním bankovnictví. Platba faktury za vodu se nemusí stát „noční můrou“, která zatíží domácí rozpočet dvakrát do roka. Je možné tyto dopady zmírnit využitím možnosti platit zálohy.

 

Zálohy převodem z účtu i SIPO

Před rokem bylo možné provádět úhradu záloh pouze prostřednictvím trvalého příkazu z Vašeho běžného účtu. Na základě jeho zřízení jste měsíčně zasílali zvolenou částku, která byla při fakturaci započtena na úhradu faktury. Již celý rok je možné platit zálohy na vodné a stočné i prostřednictvím SIPO. Nutno zdůraznit, že tento způsob placení záloh byl odběrateli v minulosti požadován a naše společnost na tyto podněty jeho zavedením zareagovala. V současné době je tato nová možnost placení záloh odběrateli hojně využívána.

Máte-li i vy zájem o tento způsob úhrady, kontaktujte, prosím Vás, zaměstnance našeho zákaznického centra nejlépe na e-mailu info@vakvyskov.cz nebo písemně s uvedením Vašeho spojovacího čísla SIPO, odběrným místem (adresou nemovitosti), ke kterému se budou zálohy vztahovat a číslem Vašeho běžného účtu, na který bude po provedené fakturaci a v případě vzniku přeplatku, tento vrácen. Bez uvedení čísla účtu pro vrácení přeplatku nemůže být Dohoda o úhradě záloh na vodné a stočné prostřednictvím SIPO (dále jen Dohoda) uzavřena. Pro zjednodušení jsme si dovolili připravit formulář žádosti o zálohy, který naleznete na našich internetových stánkách www.vakvyskov.cz. Tento stačí vyplnit, podepsat a zaslat na e-mail info@vakvyskov.cz nebo poštou.

Na základě sdělení výše uvedených údajů Vám bude zaslána Dohoda ve dvou vyhotoveních. Po jejím podpisu nám jedno vyhotovení vraťte zpět na naši adresu. Dohodu je možné donést i osobně na Zákaznické centrum naší společnosti, a to v pondělí až čtvrtek od 6.30 do 16.00 hod., v pátek od 6.30 do 14.30 hod.

 

Fakturace se zálohami

Na základě provedeného odečtu vodoměru dochází k fakturaci spotřeb na odběrném místě, které probíhá zpravidla v šestiměsíčním cyklu se zahrnutím uhrazených a na náš účet do okamžiku fakturace přijatých záloh. V případě vzniku nedoplatku je tento splatný ve lhůtě 14 dnů. V případě vzniku přeplatku ve výši do 100 Kč je přeplatek ponechán na úhradu spotřeby v dalším období. Pokud je přeplatek vyšší než 100 Kč, je vrácen na účet, ze kterého jsou hrazeny zálohy, příp. který bude uveden v dohodě o platbě záloh SIPO, ve lhůtě splatnosti faktury.

 

Elektronická fakturace

Na základě opakujících se připomínek odběratelů, že jim nebyla doručena faktura, si dovolujeme připomenout i možnost zasílání faktur v elektronické podobě. Zajistíte si tak doručení faktury v řádu minut po jejím vystavení do Vaší e-mailové schránky u všech Vámi vlastněných odběrných míst. Vyhnete se tak problémům s nedoručením faktury a případným vznikem dluhu vůči vodárenské společnosti.

Elektronickou fakturaci je možné zřídit na jednom formuláři společně se zálohami, který najdete na našich internetových stránkách, příp. zavolejte na telefon 517 324 930 a rádi Vám jej zašleme na Váš e-mail. Je třeba si uvědomit, že při vyslovení souhlasu odběratele se zasílám elektronické faktury, již nebude zasílána papírová podoba faktury poštou.

Co říci závěrem? V činnosti a snaze o vyšší kvalitu služeb pro zákazníky společnost nepolevuje – v letošním roce připravujeme doplnění faktury o tzv. QR kód, který je možné využít k velice rychlému a zejména bezchybnému přenosu platebních údajů z obdržené faktury do mobilního bankovnictví.

 

Zákaznické centrum společnosti je Vám k dispozici v sídle společnosti na Brněnské ulici ve Vyškově v pondělí až čtvrtek od 6,30 do 16,00 hod., v pátek od 6,30 do 14,30 hod., na e‑mailu info@vakvyskov.cz nebo na telefonu 517 324 930. Navštivte webové stránky www.vakvyskov.cz, kde naleznete potřebné informace a formuláře.

 

 

Ivana Dvořáková

vedoucí zákaznického centra

 

Ing. Zdeněk Procházka, LL.M.

ekonomický náměstek

Zpět na seznam aktualit

Kam dál?

ÚŘAD