Aktuality

Zveřejněno 19. 7. 2023

Výdejna potravinové pomoci ve Slavkově u Brna

Proběhne: 08. 08. 2023

Město Slavkov u Brna ve spolupráci s Českou federací potravinových bank, konktrétně Potravinovou bankou pro Brno a Jihomoravský kraj, z.s.  se zapojilo do tříletého projektu výdejny potravinových bank v ČR. Jedná se o výjimečný projekt.  

Výdejna potravinové pomoci bude periodicky bezplatně poskytovat potravinovou pomoc především rodičům samoživitelům, vícečetným rodinám, dětem a mladistvým v nepříznivé životní situaci, seniorům, invalidům a dalším osobám sociálně vyloučeným nebo žijících v sociálně vyloučených lokalitách. O tom, kdo má nárok čerpat potravinovou pomoc rozhodují sociální pracovníci obcí a neziskových organizací.  

Mobilní (tzv. pojízdná) výdejna bude prozatím ve Slavkově u Brna. První výdej potravinové pomoci se uskuteční v úterý dne 08. 08. 2023. Přesný čas bude upřesněn. Potravinová pomoc formou potravinových balíčků bude pravidelně vydávána potřebným (plánujeme 1x - 2x do měsíce). Balíček bude připravován z aktuálně dostupného sortimentu a to vč. základní drogerie a dětské výživy a také kapacity regionální potravinové banky.  

Do výdejny se může dostavit člověk pouze na základě vydaného poukazu, který budou vydávat sociální pracovnice z odboru sociálních věcí Městského úřadu Slavkov u Brna (event. spolupracujících subjektů, jako jsou obce a neziskové organizace).  

Pokud budete mít zájem o spolupráci nebo potřebujete více informací, neváhejte nám zavolat, rádi Vám vše vysvětlíme. Kontaktní osoby:

Lucie Horňáková, DiS., tel.: 544 121 105, e-mail: lucie.hornakova@slavkov.cz

PhDr. Hana Pavezková, DiS., tel.: 544 121 149, email: hana.pavezkova@slavkov.cz 

Hlásit se můžete také na OÚ Bošovice.

Zpět na seznam aktualit

Kam dál?

ÚŘAD