Aktuality

Zveřejněno 16. 7. 2013

Další průběh e-aukce

Proběhne: 26. 7. 2013 14:00

 

Zapojte se do e-aukce domácností obce Bošovice

E-aukce fungují na principu elektronické dražby, kde dodavatelé snižují své nabídky a snaží se tak získat nového klienty. Čím více klientů a větší objem se sdruží do aukce, tím je aukce pro dodavatelé zajímavější.

Průměrná úspora z aukce pro každou domácnost je 20% - 30% oproti běžné ceně.

Společnost Bohemia Tender (www.bohemiatender.cz) pro obyvatele obce Bošovice připravila internetovou aukci na dodávku elektrické energie a plynu, kde budou domácnosti sdruženy s dalšími obcemi a městy v okolí, aby se dosáhlo co největšího počtu účastníků v aukci.

Podívejte se na záznam minulé E-aukce pro domácnosti - http://www.youtube.com/watch?v=qMmkoTbIwi4.

 

Postup aukce

1. Na kontaktním místě, odevzdejte fakturu, popřípadě smlouvu a zapište se na přihlášku

2. Osloví se portfolio dodavatelů energií a vyzvou se k účasti v e-aukci

3. V internetové aukci je nabídnuta nejvýhodnější cena

4. Vznikne-li úspora, zajistí Vám spol. Bohemia Tender podpis smlouvy s výhercem aukce (všichni účastníci budou po aukci informováni o termínu)

 

Pokud se E-aukce chcete zúčastnit, přineste Vaše roční vyúčtování a smlouvu na Obecní úřad v termínu od 2.7.2013 do 17.7.2013 (do 15:00) nebo do 19.7.2013 zašlete na e-mail info@bohemiatender.cz.

 

Termín konání aukce:

26.7.2013, 14:00

 

Kontaktní údaje pro dotazy:

E-mail: lukas.carbol@bohemiatender.cz

Telefon: 774 807 267

 

Často kladené otázky ohledně E-aukce pro obyvatele

Je účast v aukci zpoplatněna?

Ne, obyvatelé nehradí žádné poplatky. Aukce je pro občany zcela ZDARMA!

 

Kolik domácností se musí k aukci přihlásit, aby se dosáhlo očekávané snížení cen?

Čím větší bude počet domácností (objem poptávané energie), tím nižší ceny je možné dosáhnout.

 

Mohou se aukce účastnit i obyvatelé, kteří nemají bydliště v tomto městě?

Ano, elektronická aukce je otevřena i dalším městům a obcím.

 

Pokud nedojde ke snížení ceny oproti stávajícímu dodavateli, nebo dojde ke snížení ceny pouze u jedné komodity, musí obyvatelé uzavřít smlouvy s vítěznými dodavateli?

Pokud by vaše úspora z E-aukce oproti stávající ceně nebyla aspoň 10%, klient není povinen uzavírat smlouvu s novým (vítězným) dodavatelem. Pokud dojde ke snížení ceny pouze u jedné komodity, může klient uzavřít jen smlouvu na danou komoditu. Smlouvy na dodávky jednotlivých komodit jsou na sobě naprosto nezávislé. Běžně však v elektronických aukcích na dodávky komodit elektřina a zemní plyn dosahujeme úspor v rozmezí 20-30 %. Nepředpokládáme tedy, že by domácnosti neušetřily.

 

V jakém termínu bude možné začít s odběrem energií od nových dodavatelů?

Termíny zahájení odběru od vybraných dodavatelů záleží na výpovědních lhůtách smluv stávajících dodavatelů. U každé domácnosti budou tedy různé. Standardně bývá výpovědní lhůta 3 měsíce počínající prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi. V takovém případě, když bude výpověď podána do konce května, může dodávka od nového dodavatele na základě nové smlouvy začít od září.

  

Pokud má obyvatel města více míst odběru (například 2 ve městě a 1 v přilehlé obci), bude aukce zahrnovat všechna tato místa odběru?

Záleží jen na jeho vůli. Může do e-Aukce dát obě odběrná místa, ale také nemusí. Logické ovšem je mít obě místa za stejnou cenu a u stejného dodavatele. Větší objem vložený do e-Aukce také zvyšuje předpoklad dosažení vyšší úspory.

 

Jaké podklady je třeba předat?

Kopii ročního vyúčtování (Elektřina / Zemní plyn) a kopii smlouvy včetně případných dodatků a všeobecných obchodních podmínek (Elektřina / Zemní plyn)

 

Kde mohou obyvatelé zjistit, na jak dlouhé období mají uzavřenou smlouvu se stávajícím dodavatelem, pokud to není z jejich smlouvy zcela zjevné?

Tuto informaci jim musí poskytnout stávající dodavatel. Stačí zavolat na infolinku stávajícího dodavatele a zažádat o opis smlouvy.

 

Mohou se obyvatelé účastnit e-Aukce, když mají uzavřenou smlouvu na dobu určitou, např. do dubna 2014?

Ano mohou, elektronická aukce je realizována na období 2 let a tito uživatelé se tedy mohou k odběru připojit po uplynutí jejich stávající smlouvy, a to na dobu zbývající. Po uplynulých dvou letech bude opětovně vyhlášena e-Aukce.

 

Co využitím této možnosti výběru dodavatele občané krom snížení ceny domácnosti ještě získají?

Kromě výhodnější ceny získávají domácnosti tímto způsobem také 100% administrativní servis, díky kterému se nemusejí obávat někdy nejasných, nesrozumitelných, nebo dokonce pro občany nevýhodně nastavených podmínek. V elektronické aukci jsou jasně stanovené základní parametry podmínek a dodavatelé nabízejí během aukčního kola své ceny.

Zpět na seznam aktualit

Kam dál?

ÚŘAD