Aktuality

Zveřejněno 21. 5. 2014

Volby do Evropského parlamentu

Proběhne: 23. 5. 2014 14:00 – 24. 5. 2014 14:00

 

Volby do Evropského parlamentu se uskuteční v pátek 23. května 2014 v době od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu 24. května 2014 v době od 8:00 do 14:00 hodin. Místem konání voleb je budova Kulturního domu - 1.NP ("Obřadní místnost").

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem ČR anebo cestovním průkazem nebo platným občanským průkazem. Volič, který je občanem jiného členského státu, prokáže svou totožnost a občanství jiného členského státu.

Každému voliči byly dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb do Evropského parlamentu hlasovací lístky. Ve dnech voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

 

eplogovolby2014cestina.jpg

Zpět na seznam aktualit

Kam dál?

ÚŘAD