Aktuality

Zveřejněno 26. 1. 2015

Mimořádný příjem žádostí o dotace z programu Rozvoje venkova

Proběhne: 26. 1. 2015 – 9. 2. 2015

 

Vážení podnikatelé, 

Od 26.1. do 9.2.2015 15.00 hodin proběhne doplňující mimořádné kolo žádostí o dotaci Evropské unie z  programu Rozvoje venkova – Modernizace zemědělských podniků – opatření I.1.1.1. Podpora bude zaměřena na investice do strojů a zařízení sloužící k zemědělské výrobě.

V tomto kole bude rozděleno více než 700 milionů korun.

O co můžete žádat i Vy: až  o  60%    z 0,2 – 15 mil. Kč  uznatelných nákladů           

Základní podmínky:

  • O dotaci může žádat:

-       Zemědělský podnikatel -  právnická nebo fyzická osoba, která podniká  minimálně 2 roky v prvovýrobě  a je  zapsána do evidence zemědělského podnikatele.

-       Mladý začínající zemědělec – fyzická osoba ve věku 18-39 let, zapsaná  v evidenci zemědělského podnikatele maximálně 16 měsíců a vlastní nebo nejméně do 3 let dosáhne minimální zemědělskou kvalifikaci

  • Žadatel smí podat maximálně jednu žádost
  • Pořizovaný stroj musí odpovídat výrobnímu zaměření žadatele – posuzuje se rok 2014
  • Žadatel je povinen projekt zrealizovat a podat žádost o proplacení do 30.6.2015
  • Maximální výše dotace na jednoho příjemce dotace v rámci podopatření I.1.3.1 činí 90 mil. Kč za období 2007 - 2013

 

Příklady pořizovaných strojů a technologií: stroje pro zpracování půdy, pro založení a ošetřování porostu, pro sklizeň, pro pěstování brambor, pro pěstování zeleniny /kromě brambor/, pro pěstování chmele, pro pěstování ovoce, pro školkařskou výrobu, pro pěstování révy vinné, pro pěstování okrasných rostlin, pro pěstování LAKR, pro živočišnou výrobu, technologie v rámci živočišné výroby a v rámci rostlinné výroby

 

Příklady možností čerpání dotace:

-           rostlinná a ovocnářská výroba - pluhy, smyky, brány, válce, kypřiče, kombinátory , secí stroje, rozmetadla, postřikovače, mlátičky, lisy, žací stroje, baličky, mulčovače, sběrací návěsy, rýhovače, sazeče, vyorávače, sklízeče, plečky, půdní frézy, sklizňové vozy, třídící linky, nosiče, nářadí,  kultivátory, nůžky, drtiče, kontejnery, sklízecí vany, plničky, vozíky, sázecí roboty,

 -          živočišná výroba - krmné  vozy, přepravníky zvířat, dojírny, dojící roboty, tanky na  mléko,váhy,boxy, technologie krmení a napájení, atd.

 

Od 26.1. do 9.2.2015 15.00 hodin proběhne doplňující mimořádné kolo žádostí o dotaci Evropské unie z  programu Rozvoje venkova – Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům – opatření I.1.3.1. Podpora bude zaměřena na hmotné  a nehmotné investice do zpracovatelských provozů, které se týkají výroby potravin, nebo krmiv určených pro hospodářská zvířata poskytující potraviny.   

V tomto kole bude rozděleno více než 200 milionů korun.

O co můžete žádat i Vy: až  50%    z 0,1 – 30 mil. Kč  uznatelných nákladů

             

Základní podmínky:

  • Výrobce potravin nebo surovin určených pro lidskou spotřebu. Podpořit lze výrobce potravin nebo surovin určených pro lidskou spotřebu, které definuje zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách, ve zněni pozdějších předpisů, zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství, ve zněni pozdějších předpisů nebo Nařízení Rady č. 1952/2005 ze dne 23. listopadu o společné organizaci trhu s chmelem.
  • Zemědělský podnikatel, musí mít předmět činnosti v souladu s § 2 e, odst. 3, písm. e, zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, tzn. v předmětu činnosti musí mít uvedeno: „úprava, zpracování a prodej vlastni produkce zemědělské výroby“ nebo „zemědělská výroba“.
  • Výrobce krmiv, kterého definuje zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů. Příjemce dotace může byt i zemědělský podnikatel, který má zároveň v předmětu činnosti výrobu krmiv.
  • Žadatel je povinen projekt zrealizovat a podat žádost o proplacení do 30.6.2015
  • Maximální výše dotace na jednoho příjemce dotace v rámci podopatření I.1.3.1 činí 90 mil. Kč za období 2007 - 2013

 

Příklady výdajů na které může být poskytnuta dotace:

Preference bude dána strojům a technologiím, které se týkají zpracování masa a masných výrobků, mléka a mléčných výrobků, ovoce a zeleniny. Mezi způsobilé výdaje pak byly zařazeny pouze vybrané rychle realizovatelné investice z oblasti zpracování. Z dotace jsou vyjmuty stavební práce.

– technologické investice vedoucí ke zlepšení zpracovaní zemědělských a potravinářských produktů

– nákup zařízení přímo souvisejících s finální úpravou, balením a značením výrobků ve vztahu ke zvyšování kvality včetně technologii souvisejících s dohledatelností  výrobků  a včasného upozorněni na nebezpečné potraviny

– investice ke zlepšování a monitorovaní kvality zemědělských a potravinářských produktů (včetně provozních laboratoří a výdajů na související hardware a software) max. do výše 1 mil. Kč

– investice spojené s vývojem a aplikaci nových zemědělských a potravinářských produktů, postupů a technologii v zemědělsko-potravinářské výrobě

 

Příklady možností čerpání dotace:

- technologie pro zpracování hroznů a výroby vína, zpracování mléka, výroby sýra, čaje, zpracování masa, medu, zeleniny, třídění a balení ovoce, čištění zrnin, sušárna hub, šrotovací linka, výroba krmiv

 

Nabízíme bezplatnou konzultaci a rychlé jednání.

kontakt:František Winter  mobilní tel.:608 / 885 145

e-maildotace@lit.cz

Kontaktní formulář najdete na našich webových stránkách:

  http://www.info-cechy.cz/frantisek-winter/

Zpět na seznam aktualit

Kam dál?

ÚŘAD