Úřední deska

Značka:
Zveřejnit od: 23.9.2019
Zveřejnit do: 24.11.2019
Oblast: Vyhlášky a nařízení
Původce: Krajský úřad Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám.3/5, Brno

Veřejná vyhláška Jihomoravského kraje - návrh Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje a Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje na udržitelný rozvoj území

Připojené dokumenty:
ikona 19_JMK-135126_A1-ZUR-JMK_PRILOHA-VV_obcim.doc.pdf (PDF 442.51 kB)

Kam dál?

ÚŘAD