Úřední deska

Značka:
Zveřejnit od: 10.11.2014
Zveřejnit do: 25.11.2014
Oblast: Veřejné zakázky
Původce: Obec Bošovice

Veřejná zakázka malého rozsahu: Oprava místní komunikace v lokalitě Na Rybníčku

Připojené dokumenty:
Připojené dokumenty:
Připojené dokumenty:
Připojené dokumenty:
Připojené dokumenty:
Připojené dokumenty:
Připojené dokumenty:
Připojené dokumenty:
Připojené dokumenty:
Připojené dokumenty:
Připojené dokumenty:
Připojené dokumenty:
Připojené dokumenty:
Připojené dokumenty:
Připojené dokumenty:
Připojené dokumenty:
Připojené dokumenty:
Připojené dokumenty:
Připojené dokumenty:
ikona Bošovice_Výzva.pdf (PDF 0.93 MB)
ikona Bošovice_ZD.pdf (PDF 1.01 MB)
ikona Bošovice_SoD.pdf (PDF 0.99 MB)
ikona Bošovice_Krycí list.docx (DOCX 19.94 kB)
ikona Bošovice_Vzor ČP o splnění ZKP.docx (DOCX 21.73 kB)
ikona Bošovice_Vzor ČP dle § 68 odst. 3 zákona.docx (DOCX 16.27 kB)
ikona A.B.H. Textová část.pdf (PDF 769.25 kB)
ikona C.1. Situace širších vztahů.pdf (PDF 2.27 MB)
ikona C.2. Přehledná situace.pdf (PDF 1.29 MB)
ikona C.3. Situace stavby.pdf (PDF 2.35 MB)
ikona C.4. Situace na podkladu mapy KN.pdf (PDF 819.99 kB)
ikona D.1. Technická zpráva.pdf (PDF 207.67 kB)
ikona D.2. Příčný řez B-B'.pdf (PDF 180.15 kB)
ikona D.3. Příčný řez A-A'.pdf (PDF 192.95 kB)
ikona D.4. Příčný řez C-C'.pdf (PDF 246.38 kB)
ikona E. Dokladová část.pdf (PDF 15.88 MB)
ikona 14005 - Oprava místní komunikace v lokalitě Na Rybníčku [zadání].xls (XLS 497.5 kB)
ikona F. Výkaz výměr.pdf (PDF 262.66 kB)
ikona G. Rozpočet s výkazem výměr.pdf (PDF 225.29 kB)

Kam dál?

ÚŘAD