Úvodní stránka - rozbalovací bloky

OBECNÍ POPLATKY 2024

Sazba základního poplatku za komunální odpad na rok 2024 se stanovuje 950,- Kč/osoba. (To však u nás díky motivačnímu systému neznamená pevnou částku, ale každý svým přístupem k třídění a omezování množství netříděného odpadu může sám ovlivnit skutečnou výši poplatku. Maximální výše slev je 70 %.)

Sazba poplatku za psa 200,- Kč. 

Obecní poplatky se vybírají od 1.3.2024 - 30.4.2024.

Účet pro platbu obecních poplatků: 5327731/0100

Variabilní symbol: číslo popisné

Informace o přesné výši poplatku zjistíte dotazem na email: oubosovice@politavi.cz nebo na tel. čísle: 544 240 005 ; případně osobně na OÚ

V případě osvobození od placení poplatků pro osoby, kterým vznikla povinnost poplatku z důvodu trvalého pobytu v obci a které zároveň :

žijí v zahraničí více  jak 12 měsíců dle čl. 6 odst.2 b) Obecně závazné vyhlášky č.1/2023

prokazatelně se po celý kalendářní rok nezdržují na území obce dle čl. 6 odst.2 c) OZV č.1/2023             

Doložit obecnímu úřadu do 31.1.2024 čestné prohlášení. Vzor čestného prohlášení je níže ke stažení.

ikona čestné prohlášení o pobytu mimo obec 2023 pdf [PDF 38,1 kB]

 

 

SVOZY POPELNIC 2024

Svoz odpadu 2024 [PDF 141.91 kB]

INFORMACE OBČANŮM

Sběrný dvůr je od 6.1.2021 otevřen následovně:

Středa - 14.00 - 17.00 hodin      pozn. v letním období je sběrný dvůr otevřen ve středu do 18.00 hodin
Sobota 8.00 - 14.00 hodin

 

Kam dál?

ÚVODNÍ STRÁNKA