GDPR

GDPR

Informace o zpracování osobních údajů

Obec Bošovice dále jen „obec“ jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje obyvatel obce, zaměstnanců a dalších osob. Na obec je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím datové schránky, ID DS fc2bpia, elektronicky na adrese oubosovice@politavi.cz, poštou na adrese Náves 291, 683 54 Bošovice

Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na obec obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Subjekty se mohou na obec obracet také v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Činnost pověřence pro obec zajišťuje DSO Ždánický les a Politaví. Kontaktními osobami jsou:

    •  

Ing. Jana Tůmová – tel. 731 118 139, e-mail: mikroregion@politavi.cz

    •  

Jaromír Konečný, DiS, tel. 604 639 603, e-mail: mikroregion@politavi.cz

    •  

Ing. Lukáš Marišler, tel. 731 117 833, e-mail: mikroregion@politavi.cz

Kam dál?

Obecní úřad