Územní plán

 

odkaz na ÚP Bošovice:

http://www.slavkov.cz/index.php/radnice/urad/dokumenty/uzemni-plany-a-uap/54-vydana-up-dokumentace/up-bosovice

Program rozvoje obce Bošovice je umístěn na naší úřední desce .

Kam dál?

Obecní úřad