Památky

Tvrz

je nejvýznamnější dominantou obce, viditelnou ze širokého okolí. První zmínka je datována rokem 1398 a je evidována v zemských deskách jako „cum loco munitione dicto Kopec“ – tedy s místem tvrze nebo tvrzištěm řečeným Kopec. O sto let později uvádějí Zajícové z Valdeka „Rezidente i Bossowicz“ – neboli seděním na Bošovicích.. Od roku 1627 patří Bošovice ke Ždánickému panství a tak ztratily svůj šlechtický význam a tvrz byla obývána jen panskými úředníky spjatými se správou  zdejšího hospodářského dvora a lesů. Při nákladných rekonstrukčních pracech ke konci šedesátých let a hlavně ke konci osmdesátých let byla budova staticky zajištěna a podle archivních zpráv a stavebně historického průzkumu byla upravena věž a budován parkán.

 

Kostel sv. Stanislava

je dominantou obce. Hlavní loď v sobě skrývá zbytky gotiky. Koncem 18.stol.byla k lodi přistavěna kaple s oltářem sv.Izidora Vendelína, patrona rolníků. Věž kostela byla přistavěna v roce 1851. V této době byl přistaven i kůr a zakoupeny varhany. Na věž byly obcí zakoupeny a instalovány i věžní hodiny.

 

Evangelická zvonice

byla postavena v roce 1857. Ve stejném roce byl pořízen i zvon, který má na svém obvodě uvedeno věnování obce a datum. Zvonice byla budovaná pro evangelickou menšinu v době silné katolizace a za veliké podpory obce a ostatních občanů.

.

Kam dál?

O obci