Zajímavosti

lokalita Viesgrunty

Asi 2 km jihozápadně od obce v jihozápadních a západních svazích ve tvaru amfiteátru se udržela květena a flora stepní přírody. V letech 1980-1982 se při průzkumech na 7 ha nenarušené krajiny napočítalo 244 vyšších druhů rostlin, z toho 23 druhů chráněných a 15 druhů fytogeograficky významných rostlin. Od roku 1982 je toto území vyhlášeno chráněnou přírodní památkou

 

papouščí ZOO

od 1.8 2011 je návštěvníkům otevřena první papouščí ZOO v České republice.

Kam dál?

O obci