Svazky a partnerství

Logo Politaví

 

 

 

 Obec Bošovice je součastí dobrovolného svazku obcí - Mikroregion Ždánický les a Politaví.

Mikroregion Ždánický les a Politaví najdete také na facebooku  https://www.facebook.com/politavi, nebo stačí na Facebooku zadat do vyhledávání Ždánický les a Politaví

 

Království Komety

Bošovice - partnerská obec projektu Království Komety

 

Logo_mas.jpg

 

 

 

 

Místní akční skupina (MAS) Za humnama zahrnuje oblast na jihovýchod od Brna, spojuje čtyři mikroregiony, Politaví a Ždánický les, Rokytnice, Mohyla míru, Cézava. MAS Za humnama je založena na principech místního partnerství za účelem podpory a rozvoje regionu. Jde o společenství občanů, neziskových organizací, soukromé podnikatelské sféry a veřejné správy (obcí, svazků obcí a institucí veřejné moci), které spolupracují na rozvoji venkova, zemědělství a při získávání finanční podpory z Evropské unie a z národních programů pro svůj region, především metodou LEADER. Metoda LEADER je založena na principu zdola-nahoru, veškerá náměty a projekty by měly vycházet z myšlenek a podnětů místních subjektů a občanů, tedy zdola, nikoliv direktivně řízeny krajskou, státní nebo evropskou mocí zhora.
Více zde: http://za-humnama.webnode.cz/o-nas/
 

Kam dál?

O obci